درباره ی موجودات دریایی صفحه اول

تولید مثل ماهی قرمز

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

ماهی-قرمز-تخم-ماهی-جفت-گیری-ماهی-تولید-مثل-ماهی-ماهی-قرمز-عید

ماهی های قرمز توسط تخم ریزی تولید مثل می کنند به این صورت که ماهی ماده تخم های خود را آزاد می کند و ماهی نر اسپرم های خود را.
ماهی های قرمز بین 500 تا 1000 تا تخم می گذارند. ماهی قرمز نر به دنبال ماده می رود و به عبارتی نوعی رقص مخصوص انجام می دهد تا ماده شروع به تخم ریزی کند.
تخم های ماهی ها نوعی پوشش چسب مانند دارد که باعث می شود به صخره ها و سنگ ها بچسبند. ماهی ها در دمای 20 درجه سانتی گراد تخم می گذارند.
دیده شده که ماهی های قرمزی که توسط انسان ها نگه داری می شوند ، تخم ها و نوزادان تازه از تخم در آمده خود را می خورند.

منبع: https://www.reference.com/science/goldfish-mate-af631921ed882a2f

کلیپ تولیدمثل ماهی قرمز:


مدت زمان : 3 دقیقه
حجم : 5 مگابایت
[↓دانلود کلیپ↓]